Oferta

usług

Webdesign + Grafika

web design

budowa, zarządzanie i administracja stronami, serwisami oraz sklepami www

social media

budowa, organizacja i zarządzanie profilami w social mediach

grafika

projekty graficzne z dowolnym przeznaczeniem (internet, druk)

inne

instalacja i wdrożenie nowego oprogramowania i funkcjonalności web-owych

Usługi asystenckie

transkrypcja

przepisywanie tekstów z dowolnych źródeł (skan, rękopis, audio) + eksport do dowolnego formatu

porządki

porządkowanie dokumentów i baz danych na komputerze lokalnym lub klienta (zdalnie)

research

wyszukiwanie dowolnych informacji oraz ich obróbka

inne

organizacja czasu i zarządzanie kalendarzem, dokonywanie rezerwacji itp.